Leena Mäkinen

FT Leena Mäkinen on puheterapeutti ja tutkija.

Leena Mäkinen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: